Åpne tilgang til Microsoft Access-systemer

Sikkerhet i Microsoft Office

Microsoft har et ekstra ledd med sikkerhet som hindrer at f.eks. MS Access-systemer skal kunne kjøre programkode. Dette er selvfølgelig fordi man ellers kan få/laste ned et ondsinnet Word-dokument, Excel-ark eller Access-system og så gjør dokumentet noe ondsinnet virus-aktig.

Men dette gjør også at gode programmer man har laget selv ikke får lov å kjøre sin programkode.

Oppskrift

Her er en oppskrift på å si at «Det som ligger av Access-systemer i denne mappa er OK å kjøre. Jeg stoler på det.»

 • Ta en kopi av MS Access-systemet ditt
 • Åpne kopien av MS Access-system mens du holder Shift-knappen inne. Dette vil åpne MS Access uten at innledende kode kjøres.
 • Bruk meny: Fil/Alternativer (Files/Options)
 • Klareringssenter/Innstillinger for klareringssenter
 • Klarerte plasseringer/Legg til ny plassering… (alternativt må man sette på hake for ‘Tillat klarerte plasseringer i nettverket (anbefales ikke)’ hvis selve MS Access-systemet befinner seg på en annen datamaskin enn den man jobber på. Altså ikke C:\ e.l.
 • Til slutt må man velge den mappen der MS Access-systemet ligger. Alternativt (rød firkant) kan man si at også undermapper til denne mappen er OK. Jeg pleier å sette det ettersom jeg kanskje legger backup av systemet der og senere ønsker å se på en gammel versjon.
 • Avslutt Access og start det originale MS Access-systemet på vanlig måte.

Oppsummering

Nå skal ikke Microsoft hindre at kode kjøres i de systemene som ligger i mappen du valgte.

VBA kode: Summere omsetning etter dato

[:nb]

Avansert summerhvis

Jeg hadde en utfordring som flere kan behøve hjelp med. En summerhvis fungerte ikke bra nok til mitt behov så jeg tenkte jeg kunne programmere en liten funksjon for å hjelpe meg. Jeg kunne sikkert gjort dette enda smartere og brukt mer tid, men håper andre ser nytten og kan bruke det til noe.

Jeg hadde en tabell med mine ordre:

OrdreID Kunde Ordredatoen Moms Forfalsdato  Totalt  Med moms  Moms kr
201810000 Kunde 1 02.01.2018 0 % 06.02.2018  kr        1 000,00  kr        1 000,00  kr                  –
201810001 Kunde 2 15.02.2018 25 % 01.03.2018  kr        2 000,00  kr        2 500,00  kr           500,00
201810002 Kunde 3 15.02.2018 0 % 01.03.2018  kr        3 000,00  kr        3 000,00  kr                  –
201810003 Kunde 4 15.02.2018 25 % 01.03.2018  kr        4 000,00  kr        5 000,00  kr        1 000,00
201810004 Kunde 5 15.02.2018 0 % 19.03.2018  kr        5 000,00  kr        5 000,00  kr                  –
201810005 Kunde 6 19.03.2018 25 % 02.04.2018  kr        6 000,00  kr        7 500,00  kr        1 500,00
201810006 Kunde 7 20.03.2018 25 % 03.04.2018  kr        7 000,00  kr        8 750,00  kr        1 750,00
201810007 Kunde 8 20.03.2018 25 % 03.04.2018  kr        8 000,00  kr      10 000,00  kr        2 000,00
201810008 Kunde 9 23.03.2018 0 % 06.04.2018  kr        9 000,00  kr        9 000,00  kr                  –

Ved å sette parametre i funksjonen som Range så kan jeg gripe hele kolonnen uansett hvor lang den blir.

I Excel har jeg så et oppsett slik:

 Inntekt med moms jan/feb  kr            6 000,00 01.01.2018
 Inntekt uten moms jan/feb  kr            9 000,00 28.02.2018
 Inntekt med moms mar/apr  kr             21 000,00 01.03.2018
 Inntekt uten moms mar/apr  kr               9 000,00 30.04.2018
 Inntekt med moms mai/juni  kr                         – 01.05.2018
 Inntekt uten moms mai/juni  kr                         – 30.06.2018
 Inntekt med moms juli/aug  kr                         – 01.07.2018
 Inntekt uten moms juli/aug  kr                         – 31.08.2018
 Inntekt med moms sep/okt  kr                         – 01.09.2018
 Inntekt uten moms sep/okt  kr                         – 31.10.2018
 Inntekt med moms nov/des  kr                         – 01.11.2018
 Inntekt uten moms nov/des  kr                         – 31.12.2018

Selve Excel-funksjonen

I Excel der jeg skal beregne summen skriver jeg:=SumOmsMedMoms(Arbeidsbok[[#Alle];[Ordredatoen]];Arbeidsbok[[#Alle];[Totalt]];M11;M12;Arbeidsbok[[#Alle];[MvaProsent]])

Der M11 og M12 er hendholdsvis første dato og siste dato – eksempelvis 1.1.2018-28.2.2018. Arbeidsbok[[#Alle];[Ordredatoen]] er alle datoene mine. Arbeidsbok[[#Alle];[Totalt]] er alle tallene mine. Arbeidsbok[[#Alle];[MvaProsent]] er alle momsprosentene mine.

Funksjonene som beregner dette er da:

Funksjonene:

Denne summerer de med moms.

Public Function SumOmsMedMoms(vDato As Range, vSum As Range, vFra As Range, vTil As Range, vMoms As Range)

Dim i
Dim sum
For i = 2 To vDato.Count + 1
If vDato(i, 1) >= vFra.Value And vDato(i, 1) <= vTil.Value And vMoms(i, 1) > 0 Then
sum = sum + vSum(i, 1)
End If
Next i
SumOmsMedMoms = sum

End Function

Denne summerer de uten moms.

Public Function SumOmsUtenMoms(vDato As Range, vSum As Range, vFra As Range, vTil As Range, vMoms As Range)

Dim i
Dim sum
For i = 2 To vDato.Count + 1
If vDato(i, 1) >= vFra.Value And vDato(i, 1) <= vTil.Value And vMoms(i, 1) = 0 Then
sum = sum + vSum(i, 1)
End If
Next i
SumOmsUtenMoms = sum

End Function[:]

Regnearkprogrammerer

Excel regneark programmerer

Vi har forskjellige programmerere. Vi er Excel regneark programmerere eller regneark utviklere. Men med Excel liker vi å kalle oss regneark eksperter. Grunnen til dette er ganske enkel. Vi kan gjør alt med Excel. Gi oss en utfordring og la oss vise nøyaktig hvor avansert vi kan lage dette for deg.

Overser

Folk har en tendens til å overse Excel regneark, fordi de faktisk ikke ser kraften i det eller ikke kan måle potensialet det har. Excel regneark er et meget robust program. Det er bygget på en slik måte at du kan få gjort sååå mye i det på en svært enkel måte. Alt fra enkle lønnsark til komplekse lagersystem you name it!

.NET og Visual Studio

Selvfølgelig har du andre applikasjoner du kan utvikle i som .NET (DotNet), Visual Basic osv. Med disse programmene kan vi bygge opp et fullstendig datasystem som ikke bruker Excel regneark i det hele tatt. Microsoft Office må ikke være tilgjengelig på brukernes PCer. Men hvis du har et lavere budsjett, vil Excel regneark gjøre jobben helt fint.

Kontakt oss

Men selvfølgelig må du finne en ekspert, en veldig godt regneark programmerer for å få det gjort for deg . Her kommer vi inn. Vi utvikler raskt avanserte systemer til en fornuftig pris.

Hvis du trenger flere referanser (referansesiden er her) eller noe, kan du kontakte oss . Vi vil gi deg all den informasjonen du ønsker. Du har all rett til å vurdere oss før du gir oss jobben. Men vi kan forsikre deg, du vil aldri trenge å bytte til en annen utvikler, programmerer eller ekspert, når du begynner å jobbe med oss.

Vi har dyktige utviklere i nettsideutvikling ,DotNet programmering , Access utvikling i tillegg. Bare la oss få vite hvordan vi kan hjelpe deg.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3322″ title=”Excel regneark”][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Excel spreadsheet programmer

We have different programmers. In Excel, we are spreadsheet programmers or spreadsheets developers. But with Excel, we like to call us spreadsheet experts. The reason for this is quite simple. We can do everything with Excel. Give us a challenge and let us show exactly how advanced we can make this for you.

Ignores

People tend to overlook Excel spreadsheets because they actually do not see the power in it or the potential it has. Excel spreadsheet is a very robust application. It is built in such a way that you can make sooo much in it in a very easy way. Everything from simple pay sheets to complex storage systems – you name it!

.NET and Visual Studio

Of course, you have other applications you can develop in .NET (DotNet), Visual Basic etc. With these programs we can build a complete computer system that does not use Excel spreadsheets at all. Microsoft Office must not be available on users’ PCs. But if you have a lower budget, Excel spreadsheets will do the job just fine.

Contact Us

But of course you need to find an expert, a very good Excel spreadsheet programmer to get it done for you. Here we come in. We quickly develop advanced systems at a reasonable price.

If you need more references (the reference page is here) or something, please contact us. We will provide you with all the information you want. You have every right to review us before giving us the job. But we can assure you, you will never have to switch to another developer, programmer or expert when you start working with us.

We have skilled developers in website development, DotNet programming, Access development as well. Just let us know how we can help you.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Excel, Word, office utviklere

Office Programmerer

Vi kaller oss Excel utvikler og Excel programmerer, men vi er også Office utvikler og Office programmerer. Det vil si at vi bruker hele verktøykassa som en Office programmerer trenger. Noen ganger er vi Word programmerere eller Word utviklere og noen ganger er vi PowerPoint utviklere eller PowerPoint programmerere.

VBA programmerer

Det vi egentlig gjør er å være VBA programmerere. VBA Programmerer er man når man går bak programmet. Med VBA kan man styre hva som skal skje i Office. Vi kan lage en knapp i Excel som åpner et dokument i Word og legger inn data der. Vi kan starte med Outlook, ta tak i en e-post, hente vedlegg eller innhold og legge i Excel. Med knapper utviklet av oss VBA programmerere for Office kan du få alle tenkelige funksjoner.

PowerPoint programmerer

Er det automatikk i PowerPoint du ønsker deg? Vi kan VBA programmere i PowerPoint også. Kanskje du ønsker innholdet i en PowerPoint presentasjon overført til Word slik at det ser pent ut med alle notater og bilder? Så lenge du kan lage en regel av det kan vi programmere det. Mange vet virkelig ikke hvor kraftig disse Microsoft Office-verktøyene er. Vi kan kan spare dere masse tid på det dere gjør. Vi kangi et komplett nytt profesjonelt utseende.

Access programmerer

Med Microsoft Access kan vi lage fantastiske programmer som er lette å vedlikeholde og som virkelig vil gi deg oversikt og kontroll på dataene dine. Les mer om det her.

Så – trenger du en Excel programmerer, Word Programmerer, PowerPoint Programmerer, Outlook Programmerer eller Access programmere så ta kontakt med oss.

Categories:  Blog, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word

Hvordan endre regneark kategori farge?

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Endre farge på regneark

Det er fint å sette farge på Excel regnearkene sine slik at det er lettere å finne frem til det arket man ønsker. Hvis man i et firma også er flinke i Excel og setter samme farge for samme type data så vil det etter hvert bli lettere for alle.

Hvordan endre regneark kategorifarge?

Trenger dere kurs i Excel så ta kontakt. Vi har også nettkurs.[/vc_column_text][vc_single_image image=”3588″ img_size=”full” css=”.vc_custom_1480341778533{padding-top: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;}”][vc_column_text]Klikk på fanen der du ønsker å endre fargen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Change the color of spreadsheets

It’s nice to put color on your Excel spreadsheets so it’s easier to find the sheet you want. If you are also good at Excel in a company and set the same color for the same type of data, it will be easier for everyone.

How to change spreadsheet category color is shown in the picture below.

Do you need a course in Excel so please contact us. We also have online courses.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3588″ img_size=”full” css=”.vc_custom_1480341778533{padding-top: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;}”][/vc_column][/vc_row][:]

Autofyll format i Excel

[:nb][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3322″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Kopier format med autofyll

Hvordan bruker man autofyll slik at arbeidet i Excel går raskere. Her er ett eksempel. Tenk deg at du har en overskriftsrad i en tabell i Excel. Du har fylt ut flere kolonner og de er ikke i samme format. Høyreklikk på autofyll-flekken og dra det over de cellene som trenger formatet. Slipp og velg “Fyll bare formatering” i menyen.

Se videoen under for å forstå bedre.[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=WVPdmMF0Zu0″ align=”center” css=”.vc_custom_1480342457867{padding-top: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;}”][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3322″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Copy format with autofill

How do you use autofill so work in Excel goes faster. Here is an example. Imagine that you have a header row in a table in Excel. You have filled out multiple columns and they are not in the same format. Right-click the autofill spot and drag it over the cells that need the format. Release and select “Fill only formatting” in the menu.

See the video below to understand better.[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=WVPdmMF0Zu0″ align=”center” css=”.vc_custom_1480342457867{padding-top: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;}”][/vc_column][/vc_row][:]

Excel ekspert blogger

Excel ekspert

Vi er Excel eksperter og du får den beste Excel konsulent du kan finne. Vi har undervist og jobbet med Excel programmet siden begynnelsen av 90-tallet. Det er p.g.a. våre kursdeltakere og kunder vi har nådd det nivået vi er på i dag – p.g.a. deres vanskelige og gode forespørsler og spørsmål.

Regler

Vi elsker å jobbe som Excel ekspert fordi det er så mye du kan gjøre enklere ved bare å definere en regel (etter hver 17. rad skal det være en tom rad) og så kjøre det og se hvor enkelt det virker. Som Excel konsulent kan vi utvikle programmer som gjør fantastiske ting med hverdagen din.

Med kun Excel

Ved å bruke oss som din Excel konsulent og Excel ekspert kan du komme rundt utfordringen med bruk av mer komplekse systemer som Microsoft SQL Server.NET-programmering. Det går fint  å laste et Excel-regneark på en Windows tidsstyrt oppgave som leser data fra en SQL-server og gjør det du vil – sender dataene på e-post, overfører de til en FTP-server, leser de inn i et annet program…

Logg e-post

Vi som Excel eksperter kan lese epost fra Outlook og lage en logg i en eller annen form for å gi dere bedre oversikt.

Så – fra denne siden vil jeg legge ut blogger om forskjellige utfordringer med Excel – og jeg blir glad for alle forslag, utfordringer og spørsmål

hans@innovakk.no

Sortere data i Excel

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Sortere

For å sortere data i Excel finnes det noen regler man bør følge.

Ikke merk

Selv om det går fint å sortere en kolonne etter å ha merket den så er det helt unødvendig. Faktisk var det slik før i tiden at man da ødela tabellen sin – fordi Excel kun sorterte den kolonnen man hadde merket. I dag vil Excel advare deg hvis du prøver å sortere kun én kolonne i en tabell.

Stå i kolonnen

Det eneste man må gjøre er å stå i kolonnen. Trykk knappen for sorter og hele tabellen blir sortert etter den kolonnen.

Unntak

Å stå i kolonnen vil vel og merke kun gjelde en kolonne uten tomme celler. Hvis du ønsker å sortere kun én kolonne og det innimellom er tomme celler – ja da er det faktisk riktig å merke dataene.

Les mer om definisjonen av en tabell i Excel her.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Sort

To sort data in Excel, there are some rules that you should follow.

Do not select

Although it will work to sort a column after selecting it, it’s absolutely unnecessary. In fact, it was so in the past that it destroyed the table – because Excel only sorted the column that was selected. Today, Excel warns you if you try to sort after selecting one column in a table.

Select a cell in the column

All you have to do is to stay in the column. Press the sort button and the entire table will be sorted by that column.

Exception

Standing in the column will only sort a column without empty cells. If you want to sort only one column and sometimes it’s empty cells – well yes, then it is actually correct to select all the data.

Read more about the definition of a table in Excel here.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:no]For å sortere data i Excel, velg det området som skal sorteres, og fra meny DATA velg sorter. Der har du to valg: A til Å, og Å til A A til Å: Sortere data fra laveste til høyeste Å til A: Sortere Data fra høyeste til laveste

[:]

7 tips for å være rask i Excel

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Her er noen tips for å bli raskere i Excel

Ctrl + Home: Flytter til cellen A1 øverst til venstre i regnearket

Ctrl + End: Flytter til nederste høyre celle av brukt område

Shift + Page Up: Flytter en side opp

Shift + Page Down: Flytter en side ned

Alt + Page Up: Flytter en side til venstre

Alt + Page Down: Flytter en side til høyre

Ctrl+F6: Skifter mellom de ulike arbeidsbøkene[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Here are some tips for being faster in Excel

Ctrl + Home: Moves to the cell A1 in the upper left corner of the spreadsheet

Ctrl + End: Moves to the bottom right cell of the used area

Shift + Page Up: Moves a page up

Shift + Page Down: Moves a page down

Alt + Page Up: Moves a page to the left

Alt + Page Down: Moves a page to the right

Ctrl + F6: Switches between the different workbooks[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Hvordan kan du lage en enkel formel i Excel?

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Lag en enkel formel i Excel

I Excel begynner en formel med et likhetstegn (=). For å lage en enkel formel som legger sammen 2 tall, gjør du slik:

Først klikk i cellen der du vil sette inn formelen,

 1. skriv =
 2. velg cellen for det første tallet
 3. trykk +
 4. velg cellen for det andre tallet
 5. trykk Enter

Eksempel:

=B4+C4

Når du setter tall inn i cellene (B4 og C4) som du har valgt i formelen, får du resultatet i cellen du skrev formelen.

Flere eksempler:
=B4*C4 (multipliserer)
=B4/C4 (dividerer)
=B4-C4 (subtraherer)

Nå kan du lage en formel i Excel![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Create a simple formula in Excel

In Excel, a formula begins with an equals sign (=). To create a simple formula that merges 2 numbers, do the following:

First click in the cell where you want to insert the formula,

 1. write =
 2. select the cell for the first number
 3. press +
 4. select the cell for the second number
 5. press enter

Example:

= B4 + C4

When you enter numbers into the cells (B4 and C4) which you have chosen in the formula, you get the result in the cell where you wrote the formula.

Other examples:
= B4 * C4 (multiply)
= B4 / C4 (divide)
= B4-C4 (subtract)

Now you can create a formula in Excel.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]