Sortere data i Excel

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Sortere

For å sortere data i Excel finnes det noen regler man bør følge.

Ikke merk

Selv om det går fint å sortere en kolonne etter å ha merket den så er det helt unødvendig. Faktisk var det slik før i tiden at man da ødela tabellen sin – fordi Excel kun sorterte den kolonnen man hadde merket. I dag vil Excel advare deg hvis du prøver å sortere kun én kolonne i en tabell.

Stå i kolonnen

Det eneste man må gjøre er å stå i kolonnen. Trykk knappen for sorter og hele tabellen blir sortert etter den kolonnen.

Unntak

Å stå i kolonnen vil vel og merke kun gjelde en kolonne uten tomme celler. Hvis du ønsker å sortere kun én kolonne og det innimellom er tomme celler – ja da er det faktisk riktig å merke dataene.

Les mer om definisjonen av en tabell i Excel her.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Sort

To sort data in Excel, there are some rules that you should follow.

Do not select

Although it will work to sort a column after selecting it, it’s absolutely unnecessary. In fact, it was so in the past that it destroyed the table – because Excel only sorted the column that was selected. Today, Excel warns you if you try to sort after selecting one column in a table.

Select a cell in the column

All you have to do is to stay in the column. Press the sort button and the entire table will be sorted by that column.

Exception

Standing in the column will only sort a column without empty cells. If you want to sort only one column and sometimes it’s empty cells – well yes, then it is actually correct to select all the data.

Read more about the definition of a table in Excel here.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:no]For å sortere data i Excel, velg det området som skal sorteres, og fra meny DATA velg sorter. Der har du to valg: A til Å, og Å til A A til Å: Sortere data fra laveste til høyeste Å til A: Sortere Data fra høyeste til laveste

[:]