Test-system for Veidekke

Test-system for Veidekke

Et Access/SQL/.NET system for å kontrollere alle komponenter i en byggeprosess.

I forbindelse med et byggeprosjekt ble vi kontaktet av Veidekke for å hjelpe de å få orden på alle tester de skulle gjøre. Dokumentasjon og kommunikasjon mellom de ulike gruppene (rørlegger/elektriker) var viktige punkter.

Vi lagde en liste der de enkelt kunne filtrere komponenter.

Åpnet man detaljene til komponenten kunne man kommentere til andre (elektriker forteller rørlegger at det ikke er vann) og hake av hvilke tester man har gjort.

 

Med massesjekk kan man gjøre en endring på mange komponenter samtidig. For eksempel sette de ‘Ferdig’.

En profil filtrerer hvilke komponenter som skal vises og hvilken sjekkliste man kan hake av.

Vi utviklet også en webapplikasjon med mulighet for å hake sjekklister og ta bilder til kommentarfeltet. På den måten kan man gå rundt i bygget og dokumentere på en tablet.

Blog

Noen Access/SQL prosjekter vi har gjennomført

Export/Import Data from Excel

Test-system for Veidekke

An Access/SQL/.NET system to control all components in a building process.

In connection with a building project, we were contacted by Veidekke to help them sort out all the tests they had to do. Documentation and communication between the various groups (plumber/electrician) were important points.

We made a list where they could easily filter components.

If you opened the details of the component, you could comment to others (electrician tells plumber that there is no water) and check which tests have been carried out.

Mass check – with mass check you can make a change to many components at the same time. For example, they put ‘Done’.

Prodil – a profile filters which components are to be displayed and which checklist can be ticked off.

Webapp/.NET – we also developed a web application with the possibility to tick checklists and take pictures for the comment field. That way, you can walk around the building and document on a tablet.

Produktdatabase for Boots Norge AS

A Microsoft Access/SQL project where Access is used to create forms and Microsoft SQL is used for the tables.

A list form shows products. These can be filtered and sorted.

By double-clicking on a product, you get all the details about the product.

Mass check/bulk update – In the list form, you can also mark products and change them together. The information that is the same for several products can therefore be set with one click.

Export/import to/from Excel: You can select products that are exported to Excel. In Excel, you can change the information and import back into the database. This makes, among other things, that those who do not have access to the system will have the opportunity to edit – e.g. suppliers.

Export to CSV – here Boots can export its data to text files which can then be used in other computer systems.

Produktdatabase for Boots Norge AS

Kontakt - Boots Norge AS.

Våren 2017 ble vi kontaktet av Boots Norge AS. De trengte hjelp med å strømline sine helt forskjellige produkter. Apotekskjeden selger varierte produkter som bleier og paracetamol. Leverandørene var helt forskjellige og folkene på Boots var helt forskjellige. Hvordan kunne vi klare å matche alle deres behov i ett datasystem

Planleggingen

Gjennom samtaler med ulike travle medarbeidere samlet vi all informasjon som var vanlig og hva som var spesifikt for en produktgruppe. Med god profesjonell informasjon fra Boots, klarte vi til slutt å danne et bilde av hvordan dette kunne bli. Basert på erfaring fra et tidligere prosjekt kom vi til følgende sammensetning:

  1. En liste viser produkter. Disse kan filtreres og sorteres. Dobbelt-klikking på et produkt gir deg alle detaljene om produktet.

I detalj kan man se omfattende informasjon om et produkt. Ved å dele inn i faner, kan mye informasjon organiseres på en klar og enkel måte.

I listeskjemaet kan du sjekke poster. Klikk deretter Massesjekk. Massesjekk gir mulighet til å bytte informasjon på mange produkter samtidig. Angi verdiene som gjelder for alle poster og start prosessen.

Kunden ønsket en mulighet til å trekke ut litt informasjon til Excel. De ville så endre den i Excel, og deretter importere den tilbake til Access / SQL-løsningen. Dette gir muligheten til å spørre, for eksempel, leverandører om å bidra med produktinformasjon.

Blog