Tillate programmering i Excel

Programmering i Excel

Excel er det mulig å programmere egne rutiner som utfører oppgaver vanlig Excel ikke kan. Dette kan være bedriftsinterne beregninger, kalkulasjoner etter egne oppskrifter eller henting av data fra SQL Server e.l.

En sikkerhetseinstilling som kom med Office 2007 gjør det litt sikrere og litt vanskeligere å bruke slike arbeidsbøker. I 2007 versjonen av Office startet Microsoft med en ny bokstav i “etternavnet” til filene. Tidligere het en excelfil xls, men nå het den enten xlsx eller xlsm.

En xlsx-fil kan ikke ha noen egne programmer i seg. Der er det kun lov med “vanlig” Excel. Man kan bruke funksjoner etc., men kun de som følger med Excel.

I en xlsm-fil er det derimot tillatt med programmering. Når man lagrer en fil i Excel er det derfor viktig at man velger filtypen XLSM hvis man ønsker å programmere egne funksjoner.

Blog