Excel, Word, office utviklere

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Office Programmerer

Vi kaller oss Excel utvikler og Excel programmerer, men vi er også Office utvikler og Office programmerer. Det vil si at vi bruker hele verktøykassa som en Office programmerer trenger. Noen ganger er vi Word programmerere eller Word utviklere og noen ganger er vi PowerPoint utviklere eller PowerPoint programmerere.

VBA programmerer

Det vi egentlig gjør er å være VBA programmerere. VBA Programmerer er man når man går bak programmet. Med VBA kan man styre hva som skal skje i Office. Vi kan lage en knapp i Excel som åpner et dokument i Word og legger inn data der. Vi kan starte med Outlook, ta tak i en e-post, hente vedlegg eller innhold og legge i Excel. Med knapper utviklet av oss VBA programmerere for Office kan du få alle tenkelige funksjoner.

PowerPoint programmerer

Er det automatikk i PowerPoint du ønsker deg? Vi kan VBA programmere i PowerPoint også.  Kanskje du ønsker innholdet i en PowerPoint presentasjon overført til Word slik at det ser pent ut med alle notater og bilder? Så lenge du kan lage en regel av det kan vi programmere det. Mange vet virkelig ikke hvor kraftig disse Microsoft Office-verktøyene er. Vi kan kan spare dere masse tid på det dere gjør. Vi kangi et komplett nytt profesjonelt utseende.

Access programmerer

Med Microsoft Access kan vi lage fantastiske programmer som er lette å vedlikeholde og som virkelig vil gi deg oversikt og kontroll på dataene dine. Les mer om det her.

Så – trenger du en Excel programmerer, Word Programmerer, PowerPoint Programmerer, Outlook Programmerer eller Access programmere så ta kontakt med oss.

Vi er også dyktige i webutvikling, applikasjonsutvikling med php eller .NET, Microsoft Access prosjekter osv. La oss få vite hvordan vi kan hjelpe deg.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Office Programmer

We call ourselves Excel developer and Excel programmer, but we are also Office developer and Office programmer. That is, we use the entire toolbox that an Office programmer needs. Sometimes we are Word programmers or Word developers and sometimes we are PowerPoint developers or PowerPoint programmers.

VBA programmer

What we really do is to be VBA programmers. VBA Programmer is when you go behind the program. With VBA you can control what’s going to happen in Office. We can create a button in Excel that opens a document in Word and input data there. We can start with Outlook, grab an email, download attachment or content and post it in Excel. With buttons developed by us VBA programmers for Office you can get all imaginable features.

PowerPoint programmer

Is is automation in PowerPoint you want? We can also VBA program in PowerPoint as well. Perhaps you want the contents of a PowerPoint presentation transferred to Word so it looks pretty with all notes and pictures? As long as you can make a rule of it, we can program it. Many do not really know how powerful these Microsoft Office tools are. We can save you a lot of time on what you do. We can give a completely new professional look.

Access programmer

With Microsoft Access, we can create great applications that are easy to maintain and will really give you overview and control of your data. Read more about it here.

So – Do you need an Excel programmer, Word Programmer, PowerPoint Programmer, Outlook Programmer or Access Programmer – contact us.

We are also skilled in web development, application development with php or .NET, Microsoft Access projects, etc. Let us know how we can help you.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Leave a Reply

Your email address will not be published.