Ukategorisert

IT konsulent

Her hos Innova Kurs og Konsulenttjenester finner du de beste
IT konsulentene. Vår oppgave er å være deres IT ekspert slik at dere ikke
behøver å bekymre dere for datasystemene deres.

 

Mange kunder ønsker at vi som it eksperter tar ansvaret for
deres servere. Dette kan gjelde database-servere eller webservere. Som IT
konsulent kan vi hjelpe dere ved å logge oss inn på deres server og jobbe
direkte med å rette deres systemer der dere er. Dette gjør at dere raskt kan få
hjelp av en IT ekspert.

 

Våre IT konsulenter programmerer, designer, drifter og løser
IT problemer hele tiden. IT konsulentene våres har ulike IT ekspert områder og
vi vil fordele oppgavene dit de hører hjemme.

 

Til en oppgave med å lage et websystem trenger vi:

 

Designer som bestemmer hvordan siden skal se ut. Designeren
lager også en illustrasjon som gir kundene trygghet på at de får det de vil. En
beskrivelse av produktet kan misforstås selv av IT eksperter og det er fint at
alle er enige om design og funksjon før programmeringen begynner.

Designet utvikles så av en IT konsulent ,som er webutvikler,
som sørger for at designet er pent på en webside.

Til slutt vil en IT ekspert innen programmering sørge for at
riktige data lagres og hentes.

Migrering av MS Access

I 2003 kom Microsoft ut med en versjon av Microsoft Access kalt ADP. Denne versjonen er litt annerledes en de før og etter. Det viktigste er at det er en sterkere tilknytning til en MS SQL-server.

Sletting av tabell

Hvis man sletter en tabell i MS Access ADP vil tabellen slettes på SQL-serveren og hvis man sletter en spørring vil den slettes på SQL-serveren.

Ikke støttet

Microsoft valgte å ikke støtte denne versjonen i MS Access nyere enn 2013. De som bruker Office 365 vil derfor ikke kunne bruke denne versjonen.

https://docs.microsoft.com/en-us/office/client-developer/access/desktop-database-reference/changes-in-access

Migrering

For at alle skal kunne benytte denne versjonen må man enten unngå oppgraderinger av MS Access eller migrere hele systemet til en moderne versjon.

Vi kan hjelpe

Vi er Microsoft Access eksperter og kan leies inn som konsulenter eller kan gi tilbud på en fullstendig migrering. Vi vil da ta utgangspunkt i systemet slik det fungerer i dag og lage en ny versjon der den samme funksjonaliteten skal fungere.

Regnearkprogrammerer

Excel regneark programmerer

Vi har forskjellige programmerere. Vi er Excel regneark programmerere eller regneark utviklere. Men med Excel liker vi å kalle oss regneark eksperter. Grunnen til dette er ganske enkel. Vi kan gjør alt med Excel. Gi oss en utfordring og la oss vise nøyaktig hvor avansert vi kan lage dette for deg.

Overser

Folk har en tendens til å overse Excel regneark, fordi de faktisk ikke ser kraften i det eller ikke kan måle potensialet det har. Excel regneark er et meget robust program. Det er bygget på en slik måte at du kan få gjort sååå mye i det på en svært enkel måte. Alt fra enkle lønnsark til komplekse lagersystem you name it!

.NET og Visual Studio

Selvfølgelig har du andre applikasjoner du kan utvikle i som .NET (DotNet), Visual Basic osv. Med disse programmene kan vi bygge opp et fullstendig datasystem som ikke bruker Excel regneark i det hele tatt. Microsoft Office må ikke være tilgjengelig på brukernes PCer. Men hvis du har et lavere budsjett, vil Excel regneark gjøre jobben helt fint.

Kontakt oss

Men selvfølgelig må du finne en ekspert, en veldig godt regneark programmerer for å få det gjort for deg . Her kommer vi inn. Vi utvikler raskt avanserte systemer til en fornuftig pris.

Hvis du trenger flere referanser (referansesiden er her) eller noe, kan du kontakte oss . Vi vil gi deg all den informasjonen du ønsker. Du har all rett til å vurdere oss før du gir oss jobben. Men vi kan forsikre deg, du vil aldri trenge å bytte til en annen utvikler, programmerer eller ekspert, når du begynner å jobbe med oss.

Vi har dyktige utviklere i nettsideutvikling ,DotNet programmering , Access utvikling i tillegg. Bare la oss få vite hvordan vi kan hjelpe deg.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3322″ title=”Excel regneark”][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Excel spreadsheet programmer

We have different programmers. In Excel, we are spreadsheet programmers or spreadsheets developers. But with Excel, we like to call us spreadsheet experts. The reason for this is quite simple. We can do everything with Excel. Give us a challenge and let us show exactly how advanced we can make this for you.

Ignores

People tend to overlook Excel spreadsheets because they actually do not see the power in it or the potential it has. Excel spreadsheet is a very robust application. It is built in such a way that you can make sooo much in it in a very easy way. Everything from simple pay sheets to complex storage systems – you name it!

.NET and Visual Studio

Of course, you have other applications you can develop in .NET (DotNet), Visual Basic etc. With these programs we can build a complete computer system that does not use Excel spreadsheets at all. Microsoft Office must not be available on users’ PCs. But if you have a lower budget, Excel spreadsheets will do the job just fine.

Contact Us

But of course you need to find an expert, a very good Excel spreadsheet programmer to get it done for you. Here we come in. We quickly develop advanced systems at a reasonable price.

If you need more references (the reference page is here) or something, please contact us. We will provide you with all the information you want. You have every right to review us before giving us the job. But we can assure you, you will never have to switch to another developer, programmer or expert when you start working with us.

We have skilled developers in website development, DotNet programming, Access development as well. Just let us know how we can help you.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Visual Basic Utviklere

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Visual Basic

Visual Basic er ett av program språkene til Microsoft. I Excel, Word, PowerPoint, Outlook og Access kan man skrive program i Visual Basic for Applications (VBA) som kraftig utvider mulighetene.

Program

Man kan også utvikle selvstendige programmer med Visual Basic. Trenger dere en funksjonalitet på mange PCer kan dette programmeres og deretter installeres hos deres brukere. Oppgavene kan være å opprette dokumenter, kopiere filer. Be om råd hvis du har et behov så svarer vi på om det kan gjøres.

Automatisering

Program kan automatiseres slik at de starter ved jevne mellomrom.

Gode Visual Basic utviklere

Gode Visual Basic utviklere kan være vanskelige å finne. Rett og slett fordi mange systemutviklere i dag kun vil jobbe med andre programspråk. Vi er spesialister på systemutvikling med Visual Basic. Med flere og flere nye teknologier og nye programspråk som blir introdusert, glemmer folk denne delen.

Utbredt

De fleste flotte programmer er bygget med nettopp Visual BasicVisual Basic er tilgjengelig både i form av ren programmering som det er i Visual Studio, men også i Office pakken som en del av programmet til Word, Excel, PowerPoint, Outlook eller Access. Det er veldig lett å lage et program i Access eller Excel. Man sparer da tid fordi mye allerede er laget. I Excel kan man bruke regnearket både for behandlig og oppbevaring av data.

Brukergrensesnitt

Det vi bruker mest tid på når vi programmerer er brukergrensesnittet. Det som brukeren skal se, trykke på eller få ut informasjon fra. Men med Excel som brukergrensesnitt vil det spare masse tid.

Vår kompetanse

Vi har mange Visual Basic programmerere som KAN det de driver med. De har vært i denne bransjen lenge nok til å gi deg den støtten / supporten du trenger. De kan gjøre ethvert prosjekt, og lage ethvert program slik du vil.

Visual Basic programmerere er blitt sjeldnere på grunn av de nye programmene som har blitt innført . Men utviklerne som jobber med dette hos oss, har jobbet i over 20 år med det.

Tidligere arbeid

Hvis du ønsker å ta en titt på våre tidligere arbeider, må du kontakte oss. De fleste av prosjektene er desktop applikasjoner og er installert hos kundene.

Support

Vi vil gi deg den supporten du trenger. Vi vil hjelpe deg å komme gjennom prosjektet fra start til slutt. Database design, programvarearkitektur, alt vil bli tatt hånd om av oss . Vi er i tillegg fleksible og veldig opptatt av kundens beste. Hvis krisen er ute jobber vi dag og natt til deres beste.

Supportavtale

Noen kunder har supportavtale for å sikre rask support til drifts-kritiske datasystemer.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Visual Basic

Visual Basic is a native programming language. This means that Visual Basic has its own language for what a program should look like. All programs have, for example, If … Then or variables, but if using Visual Basic, the language for this must be the way they define.

Good Visual Basic developers

Good Visual Basic developers can be difficult to find. Simply because many system developers today only want to work with other programming languages. We specialize in system development with Visual Basic. With more and more new technologies and new programming languages ​​that are being introduced, people forget this part.

Widespread

Most great applications are built with just Visual Basic. Visual Basic is available both in the form of pure programming as it is in Visual Studio, but also in the Office package as part of the program for Word, Excel, PowerPoint, Outlook or Access. It’s very easy to create an application in Access or Excel. You save time because a lot has already been made. In Excel, you can use the spreadsheet both for processing and storing data.

User interface

What we spend the most time on while programming is the user interface. What the user should see, click or retrieve of information. But with Excel as a user interface it will save a lot of time.

Our expertise

We have many Visual Basic programmers who CAN what they are dealing with. They have been in this industry long enough to provide you with the support you need. They can do any project and make any program the way you want.

Visual Basic programmers have become less frequent due to the new programs that have been introduced. But the developers who work with this with us have been working for over 20 years with it. We are confident even to create an ERP system if you want. You can contact us with your eyes closed. You will not be disappointed.

Previous work

If you would like to take a look at our previous work, please contact us. Most of the projects are desktop applications and are installed at the customers.

Support

We will give you the support you need. We will help you get through the project from start to finish. Database design, software architecture, everything will be taken care of by us. In addition, we are flexible and very keen on the customer’s best. If the crisis is there we work day and night in their best interest.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Excel, Word, office utviklere

Office Programmerer

Vi kaller oss Excel utvikler og Excel programmerer, men vi er også Office utvikler og Office programmerer. Det vil si at vi bruker hele verktøykassa som en Office programmerer trenger. Noen ganger er vi Word programmerere eller Word utviklere og noen ganger er vi PowerPoint utviklere eller PowerPoint programmerere.

VBA programmerer

Det vi egentlig gjør er å være VBA programmerere. VBA Programmerer er man når man går bak programmet. Med VBA kan man styre hva som skal skje i Office. Vi kan lage en knapp i Excel som åpner et dokument i Word og legger inn data der. Vi kan starte med Outlook, ta tak i en e-post, hente vedlegg eller innhold og legge i Excel. Med knapper utviklet av oss VBA programmerere for Office kan du få alle tenkelige funksjoner.

PowerPoint programmerer

Er det automatikk i PowerPoint du ønsker deg? Vi kan VBA programmere i PowerPoint også. Kanskje du ønsker innholdet i en PowerPoint presentasjon overført til Word slik at det ser pent ut med alle notater og bilder? Så lenge du kan lage en regel av det kan vi programmere det. Mange vet virkelig ikke hvor kraftig disse Microsoft Office-verktøyene er. Vi kan kan spare dere masse tid på det dere gjør. Vi kangi et komplett nytt profesjonelt utseende.

Access programmerer

Med Microsoft Access kan vi lage fantastiske programmer som er lette å vedlikeholde og som virkelig vil gi deg oversikt og kontroll på dataene dine. Les mer om det her.

Så – trenger du en Excel programmerer, Word Programmerer, PowerPoint Programmerer, Outlook Programmerer eller Access programmere så ta kontakt med oss.

Categories:  Blog, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word

Ta bilde av skjermen

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ta bilde av skjermen

Skjermbilde (bilde av hvordan skjermen ser ut) eller Print Screen kan gjøres med en enkel måte, og det er å trykke på PrtScn som finnes på tastaturet. Da får du et bilde av hele skjermen.

Deler av skjermen

Hvis du holder inne Alt-tasten når du trykker PrtScn (Print Screen) vil kun vinduet du har åpent bli tatt bilde av.

Bruke det

Men for å bruke skjermbildet må du først lime det inn i et bilde-redigerings-program som Paint (følger med Windows) eller Adobe Photoshop og bruke det eller lagre skjermbildet for å bruke det senere eller sende til med e-post til noen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Take a picture of the screen

Screenshot (image of how the screen looks) or Print Screen can be done in an easy way, and it is pressing PrtScn located on the keyboard. Then you get a picture of the entire screen.

Parts of the screen

If you hold the Alt key when you press PrtScn (Print Screen), only the window you open will be captured.

Use it

However, to use the screenshot you must first paste it into an image editing software such as Paint (included with Windows) or Adobe Photoshop and use it or save the screen to use it later or send to someone by e-mail.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Hvordan endre regneark kategori farge?

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Endre farge på regneark

Det er fint å sette farge på Excel regnearkene sine slik at det er lettere å finne frem til det arket man ønsker. Hvis man i et firma også er flinke i Excel og setter samme farge for samme type data så vil det etter hvert bli lettere for alle.

Hvordan endre regneark kategorifarge?

Trenger dere kurs i Excel så ta kontakt. Vi har også nettkurs.[/vc_column_text][vc_single_image image=”3588″ img_size=”full” css=”.vc_custom_1480341778533{padding-top: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;}”][vc_column_text]Klikk på fanen der du ønsker å endre fargen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Change the color of spreadsheets

It’s nice to put color on your Excel spreadsheets so it’s easier to find the sheet you want. If you are also good at Excel in a company and set the same color for the same type of data, it will be easier for everyone.

How to change spreadsheet category color is shown in the picture below.

Do you need a course in Excel so please contact us. We also have online courses.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3588″ img_size=”full” css=”.vc_custom_1480341778533{padding-top: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;}”][/vc_column][/vc_row][:]

Ekspert Microsoft Access Programutvikler i Norge

[:nb][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3124″ img_size=”full”][vc_column_text]

Access ekspert

Leter du etter en Ekspert Microsoft Access programutvikler i Norge? Vi kan hjelpe deg selv om du ikke er i Norge. Vi har veldig sterke MS Access applikasjonsutviklereKontakt oss i dag!

Komplekst

Mange av oss tar ikke Access Applikasjoner på alvor. Access programmer er veldig viktige i mange bedrifter i dag fordi det er mulig å lage så komplekse Access programmer. Vi har laget og kan lage meget komplekse systemer som Access ekspert.

SQL

Vi har lang erfaring i å koble Access med MySQL eller Microsoft SQL Server. Vi kan hjelpe dere med nesten alt og vi kjenner Microsoft Access og Microsoft SQL server inn og ut. En Microsoft SQL server og et Access Program samarbeider meget godt og det er viktig å mestre begge sider – SQL og Access. Og selvfølgelig hjelper vi som konsulenter med SQL servere i tillegg. Du vet at gode SQL server konsulenter kan være svært vanskelig å finne. Men jobb med oss – vi vet hvordan vi skal kunne hjelpe dere.

Lære mer

Hvis du ønsker å lære om Microsoft SQL server – bare ta kontakt. Vi kan helt sikkert hjelpe dere. Hvis du trenger en konsulent så hjelpe vi dere. Det samme gjelder for Microsoft Access applikasjoner. Trenger dere hjelp fra en access konsulent og en access ekspert? Vi kan hjelpe dere. Trenger dere hjelp med MS Access utvikling? Vi kan hjelpe dere. Vi er blant de ledende Microsoft Access programutviklerne i Norge med lang erfaring.

Så, hvis dere trenger hjelp overhodet, så gi oss beskjed . Vi vil sørge for at du ikke er nødt til å finne andre Access utviklere. Fordi vi tror på et langsiktig samarbeid, og vi stopper ikke før kunden er fornøyd.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3124″ img_size=”full”][vc_column_text]

Access expert

Looking for an Expert Microsoft Access application developer in Norway? We can help you even if you are not in Norway. We have very strong MS Access application developers. Contact us today!

Complex

Many of us do not take Access Applications seriously. Access programs are very important in many businesses today because it is possible to create such complex Access programs. We have created and can create very complex systems as Access Experts.

SQL

We have long experience in connecting Access with MySQL or Microsoft SQL Server. We can help you with almost everything and we know Microsoft Access and Microsoft SQL server in and out. A Microsoft SQL Server and an Access Program are working very well and it is important to master both sides – SQL and Access. And of course, we as consultants help with SQL servers as well. You know that good SQL server consultants can be very hard to find. But work with us – we know how to help you.

Learn more

If you want to learn about Microsoft SQL Server – just contact us. We can definitely help you. If you need a consultant we will help you. The same goes for Microsoft Access applications. Need help from an access consultant and an access expert? We can help you. Need help with MS Access development? We can help you. We are among the leading Microsoft Access program developers in Norway with long experience.

So, if you need any help whatsoever, please let us know. We will make sure that you do not have to find other Access Developer. Because we believe in long-term cooperation and we will not stop until the customer is satisfied.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Autofyll format i Excel

[:nb][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3322″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Kopier format med autofyll

Hvordan bruker man autofyll slik at arbeidet i Excel går raskere. Her er ett eksempel. Tenk deg at du har en overskriftsrad i en tabell i Excel. Du har fylt ut flere kolonner og de er ikke i samme format. Høyreklikk på autofyll-flekken og dra det over de cellene som trenger formatet. Slipp og velg “Fyll bare formatering” i menyen.

Se videoen under for å forstå bedre.[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=WVPdmMF0Zu0″ align=”center” css=”.vc_custom_1480342457867{padding-top: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;}”][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3322″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Copy format with autofill

How do you use autofill so work in Excel goes faster. Here is an example. Imagine that you have a header row in a table in Excel. You have filled out multiple columns and they are not in the same format. Right-click the autofill spot and drag it over the cells that need the format. Release and select “Fill only formatting” in the menu.

See the video below to understand better.[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=WVPdmMF0Zu0″ align=”center” css=”.vc_custom_1480342457867{padding-top: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;}”][/vc_column][/vc_row][:]