Ta bilde av skjermen

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ta bilde av skjermen

Skjermbilde (bilde av hvordan skjermen ser ut) eller Print Screen kan gjøres med en enkel måte, og det er å trykke på PrtScn som finnes på tastaturet. Da får du et bilde av hele skjermen.

Deler av skjermen

Hvis du holder inne Alt-tasten når du trykker PrtScn (Print Screen) vil kun vinduet du har åpent bli tatt bilde av.

Bruke det

Men for å bruke skjermbildet må du først lime det inn i et bilde-redigerings-program som Paint (følger med Windows) eller Adobe Photoshop og bruke det eller lagre skjermbildet for å bruke det senere eller sende til med e-post til noen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Take a picture of the screen

Screenshot (image of how the screen looks) or Print Screen can be done in an easy way, and it is pressing PrtScn located on the keyboard. Then you get a picture of the entire screen.

Parts of the screen

If you hold the Alt key when you press PrtScn (Print Screen), only the window you open will be captured.

Use it

However, to use the screenshot you must first paste it into an image editing software such as Paint (included with Windows) or Adobe Photoshop and use it or save the screen to use it later or send to someone by e-mail.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Utklippsverktøy

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Utklippsverktøy

Utklippsverktøy er et program der du kan ta skjermbilder på forskjellige måter.

For å åpne programmet:

Klikk Start, skriv Utklippsverktøy (Snipping Tool) og klikk Utklippsverktøy. Da åpnes programmet.

Første har du to alternativer: Ny og Alternativer

Klikk pilen ved siden Ny og få fire andre alternativer:

 • Frihåndsformklipp: Tegn en hvilken som helst form med musen.
 • Rektangulært Klipp: Dra markøren for å lage et rektangel.
 • VindusKlipp: Velg et vindu eller en dialogboks.
 • Fullskjermsklipp: Ta bilde av hele skjermen.

Når du har tatt skjermbildet kan du:

 • lagre
 • kopiere
 • dele (via e-post)

Med bildet du har tatt er det mulig å lage notater (med penn) og å markere med highlight ord eller knapper i bildet. En enkel måte å vise noen en knapp eller en meny.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Snipping Tool

Snipping Tool is an application where you can take screenshots in different ways.

To open the program:

Click Start, type Snipping Tool, and click Snipping Tool. Then the program will open.

First, you have two options: New and Options

Click the arrow next to New and get four other options:

Freehand Shape: Draw any shape with the mouse.
Rectangular Cut: Drag the cursor to create a rectangle.
Window Clip: Select a window or dialog.
Fullscreen clip: Take a picture of the entire screen.
Once you’ve taken the screen you can:

 • save
 • copy
 • share (via email)

With the picture you have taken, it is possible to make notes (with pen) and to highlight with highlight words or buttons in the image. An easy way to show someone a button or a menu.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Hvordan opprette en ny mappe raskt!

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hurtigtast – ny mappe

Åpne et utforsker-vindu. Trykk Ctrl + Shift + N. Dette oppretter en ny mappe. Skriv navnet på mappen og trykk ENTER.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hotkey – New Folder

Open an explorer window. Press Ctrl + Shift + N. This creates a new folder. Type the name of the folder and press ENTER.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Hurtigtast for å starte samme program

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hurtigtast – ny av den samme

Hvis du vil starte en ny forekomst av et program du kjører kan du enkelt gjøre det ved å holde Shift-tasten inne og klikke på programmet i oppgavelinja nederst på skjermen.

Har man 2 skjermer kan man enkelt starte 2 Excel-vinduer og ha én Excel på hver skjerm.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hotkey – New of the same program

To start a new instance of a program you are running, you can easily do that by holding down the Shift key and clicking the program in the taskbar at the bottom of the screen.

If you have 2 screens, you can easily start 2 Excel windows and have one Excel on each screen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Slik angir du skjermoppløsningen i Windows

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Sett skjermstørrelse

Høyreklikk på et tomt område på skrivebordet, velg Skjermoppløsning/Skjerminnstilling, og du vil umiddelbart se de aktuelle alternativene. Her kan du velge den skjermoppløsningen du ønsker.

To skjermer

Hvis du har to skjermer eller en skjerm og en projektor, må du kanskje justere skjermen for å passe til projektoren.

Skjermkortet

Skjermkortet ditt kan eller ‘kan ikke’ tillate deg å ha to forskjellige skjermoppløsninger.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Set screen size

Right-click on an empty area on the desktop, select Screen resolution / Display settings and you will immediately see the appropriate options. Here you can choose the screen resolution you want.

Two monitors

If you have two monitors or a monitor and a projector you might need to adjust the screen to fit the projector.

Screencard

Your screencard may or may not allow you to have two different screen-resolutions.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Hurtigtast for å skifte mellom programmer

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hurtigtast skifte programmer

Du kan få tilgang til alle programmene som kjører på din datamaskin ved å holde nede Alt og deretter trykke Tab-tasten. Dette vil vise deg et vindu med programmene dine. Fortsett å holde Alt inne mens du trykker én og én gang på Tab-tasten. Når fokus er på det programmet du vil ha – slipper du Alt-tasten.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hotkey for selecting programs

You can access all applications running on your computer by holding down Alt, and then pressing the Tab key. This will show you a window of your applications. Continue to hold Alt while pressing the Tab key once and once. When the focus is on the program you want – release the Alt key.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Hurtigtaster for Windows

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hurtigtaster for Windows

Windows tasten + E Åpne filbehandler

Windows-tasten + (+) (pluss-tasten 2 ganger)  – Zoome inn

Windows-tasten + (-) (minus-tasten) – Zoome ut

Windows-tasten + (Opp)  – Maksimer gjeldende vindu

Windows-tasten + (Ned)  – Minimer gjeldende vindu

Windows-tasten + (Venstre) Fest programmet til venstre side av skjermen Windows-tasten

Windows-tasten + (Høyre) Fest programmet til høyre side av skjermen

Windows-tasten + M – Minimer alle vinduer[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hotkeys for Windows

Windows key + E Open File Manager

Windows key + (+) (plus keys 2 times) – Zoom in

Windows key + (-) (minus keys) – Zoom out

Windows key + (Up) – Maximize current window

Windows key + (Down) – Minimize current window

Windows key + (Left) Attach the program to the left side of the screen Windows key

Windows key + (Right) Attach the program to the right side of the screen

Windows key + M – Minimize all windows[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Slik bytter man til projektor i Windows

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Bytte til projektor

Du kan endre fra en skjerm til en annen, eller en projektor, ved ganske enkelt å trykke

Win (Windows tasten) + P og velger din foretrukne visning. (Dette har ingen effekt hvis du har bare én skjerm tilkoblet.) Det er også mulig å kjøre programmet «DisplaySwitch.EXE». Dette kan gjøres ved å gå på Windows-menyen og skrive DisplaySwitch i søkefeltet. Programmet kommer da opp på listen over og man kan starte det.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Switch to projector

You can change from one screen to another, or a projector, simply by pressing

Win (Windows key) + P and select your preferred view. (This has no effect if you have only one monitor connected.) It is also possible to run the “DisplaySwitch.EXE” program. This can be done by going to the Windows menu and typing DisplaySwitch in the search box. The program will then appear on the list and you can start it.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Hvordan avinstallere et program i Windows?

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hvordan avinstallere et program i Windows?

For å avinstallere et program, gjør følgende:

 • Klikk på Start-ikonet
 • Kontrollpanel

[/vc_column_text][vc_single_image image=”3570″ img_size=”full” css=”.vc_custom_1480337892245{padding-top: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;}”][vc_column_text]

 • Avinstallere programmet
 • Velg programmet du vil avinstallere
 • Høyreklikk
 • Avinstallere

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

How to uninstall an application in Windows?

To uninstall an application, do the following:

Click the Start icon
Control Panel[/vc_column_text][vc_single_image image=”3570″ img_size=”full” css=”.vc_custom_1480337892245{padding-top: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;}”][vc_column_text]

 • Uninstall the application
 • Select the program you want to uninstall
 • Right click
 • Uninstall

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]