Outlook konsulenttjenester

Microsoft Outlook

De fleste som jobber på en PC bruker Outlook som sitt e-postprogram. Men det er mye å lære om hvordan man effektiviserer bruken. Vi kan hjelpe deg med å legge opp en mappestruktur for e-postene dine og på en oversiktlig måte fordele all innkomne e-post slik at det legger seg fint i mappen sin.

Signatur

Signaturer kan gjøres enkelt eller flott. Vi hjelper deg å sette det opp slik du tenker deg at du vil ha det.

Møter

Er du ikke godt kjent med møtebookingen i Outlook kan vi vise deg hvordan dette gjøres.

Spesialprogram

Man kan lage programmer i Outlook. Det vanlige er at de automatiserer oppgaver som å legge innkomne filer fra en spesifikk avsender i en mappe. Vi har også laget systemer som leser ut av en e-post og deretter dytter informasjon inn i en database.

Blog