Test-system for Veidekke

Test-system for Veidekke

Et Access/SQL/.NET system for å kontrollere alle komponenter i en byggeprosess.

I forbindelse med et byggeprosjekt ble vi kontaktet av Veidekke for å hjelpe de å få orden på alle tester de skulle gjøre. Dokumentasjon og kommunikasjon mellom de ulike gruppene (rørlegger/elektriker) var viktige punkter.

Vi lagde en liste der de enkelt kunne filtrere komponenter.

Åpnet man detaljene til komponenten kunne man kommentere til andre (elektriker forteller rørlegger at det ikke er vann) og hake av hvilke tester man har gjort.

 

Med massesjekk kan man gjøre en endring på mange komponenter samtidig. For eksempel sette de ‘Ferdig’.

En profil filtrerer hvilke komponenter som skal vises og hvilken sjekkliste man kan hake av.

Vi utviklet også en webapplikasjon med mulighet for å hake sjekklister og ta bilder til kommentarfeltet. På den måten kan man gå rundt i bygget og dokumentere på en tablet.

Blog