Åpne tilgang til Microsoft Access-systemer

Sikkerhet i Microsoft Office

Microsoft har et ekstra ledd med sikkerhet som hindrer at f.eks. MS Access-systemer skal kunne kjøre programkode. Dette er selvfølgelig fordi man ellers kan få/laste ned et ondsinnet Word-dokument, Excel-ark eller Access-system og så gjør dokumentet noe ondsinnet virus-aktig.

Men dette gjør også at gode programmer man har laget selv ikke får lov å kjøre sin programkode.

Oppskrift

Her er en oppskrift på å si at «Det som ligger av Access-systemer i denne mappa er OK å kjøre. Jeg stoler på det.»

 • Ta en kopi av MS Access-systemet ditt
 • Åpne kopien av MS Access-system mens du holder Shift-knappen inne. Dette vil åpne MS Access uten at innledende kode kjøres.
 • Bruk meny: Fil/Alternativer (Files/Options)
 • Klareringssenter/Innstillinger for klareringssenter
 • Klarerte plasseringer/Legg til ny plassering… (alternativt må man sette på hake for ‘Tillat klarerte plasseringer i nettverket (anbefales ikke)’ hvis selve MS Access-systemet befinner seg på en annen datamaskin enn den man jobber på. Altså ikke C:\ e.l.
 • Til slutt må man velge den mappen der MS Access-systemet ligger. Alternativt (rød firkant) kan man si at også undermapper til denne mappen er OK. Jeg pleier å sette det ettersom jeg kanskje legger backup av systemet der og senere ønsker å se på en gammel versjon.
 • Avslutt Access og start det originale MS Access-systemet på vanlig måte.

Oppsummering

Nå skal ikke Microsoft hindre at kode kjøres i de systemene som ligger i mappen du valgte.

Excel, Word, office utviklere

Office Programmerer

Vi kaller oss Excel utvikler og Excel programmerer, men vi er også Office utvikler og Office programmerer. Det vil si at vi bruker hele verktøykassa som en Office programmerer trenger. Noen ganger er vi Word programmerere eller Word utviklere og noen ganger er vi PowerPoint utviklere eller PowerPoint programmerere.

VBA programmerer

Det vi egentlig gjør er å være VBA programmerere. VBA Programmerer er man når man går bak programmet. Med VBA kan man styre hva som skal skje i Office. Vi kan lage en knapp i Excel som åpner et dokument i Word og legger inn data der. Vi kan starte med Outlook, ta tak i en e-post, hente vedlegg eller innhold og legge i Excel. Med knapper utviklet av oss VBA programmerere for Office kan du få alle tenkelige funksjoner.

PowerPoint programmerer

Er det automatikk i PowerPoint du ønsker deg? Vi kan VBA programmere i PowerPoint også. Kanskje du ønsker innholdet i en PowerPoint presentasjon overført til Word slik at det ser pent ut med alle notater og bilder? Så lenge du kan lage en regel av det kan vi programmere det. Mange vet virkelig ikke hvor kraftig disse Microsoft Office-verktøyene er. Vi kan kan spare dere masse tid på det dere gjør. Vi kangi et komplett nytt profesjonelt utseende.

Access programmerer

Med Microsoft Access kan vi lage fantastiske programmer som er lette å vedlikeholde og som virkelig vil gi deg oversikt og kontroll på dataene dine. Les mer om det her.

Så – trenger du en Excel programmerer, Word Programmerer, PowerPoint Programmerer, Outlook Programmerer eller Access programmere så ta kontakt med oss.

Categories:  Blog, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word

Autotekster til Word lagret i Access

[:nb]

Word sine autotekster i Access

Ideen bak dette prosjektet og første oppdragsgiver var en lege med et legekontor fylt med ansatte. I sitt arbeid bruker legen og dens ansatte mange standard-setninger. Disse kan fint lagres i Word som en autotekst. Men det er to utfordringer. Autotekstene er i utgangspunktet kun på den PCen og i tillegg er det en jobb å passe på å få de med til den neste nye datamaskinen.

Access

Løsningen var å bevare alle autotekstene i en database. Legen og de ansatte kunne da få tilgang til autotekstene ved at de hadde tilgang til databasen. I tillegg sparer man alle autotekstene utenfor datamaskinene.

Brukergrensesnitt

I Access har vi laget et brukergrensesnitt for å vedlikeholde autotekstene. Autotekstene skal grupperes og kunne velges fra en meny i Word.

Word

I word måtte vi så programmere et system som oppdaterte autotekst-menyen. Vi lagde altså en egen meny i Word der de ansatte kunne velge den autoteksten de ønsket. Autotekstene var grupperte etter emne slik de var satt opp i Access.[:en]

Word autotexts in Access

The idea behind this project and the first client was a doctor with a medical office filled with employees. In his work, the doctor and its employees use many standard sentences. These can be easily stored in Word as an autotext. But there are two challenges. The autotexts are basically only on that PC and in addition, it is a job to take care of bringing them to the next new computer.

Access

The solution was to keep all the autotexts in a database. The doctor and staff could then access the autotexts by accessing the database. Additionally, you save all the autotextes outside the computers.

User interface

In Access, we have created a user interface to maintain the autotext. Autotexts must be grouped and selected from a menu in Word.

Word

In word, we had to program a system that updated the auto-text menu. So we created a separate menu in Word where the employees could choose the autotexts they wanted. The autotexts were grouped by topic as they were set up in Access.[:no]Dette er et system for å lagre autotekster i en database for så å bruke de i Word. Vil være meget nyttig for store firmaer. Programmet kan ytterligere tilpasses etter ønske.

Det virker på den måten at Word leser autotekster fra databasen. Databasen kan ligge sentralt på en mappe alle brukerne har tilgang til. Da vil alle få tilgang til de samme autotekstene. Autotekstene kan redigeres og endres fra Word eller fra Access.
[/vc_column_text][vc_video link=”http://www.youtube.com/watch?v=fgjlm4PYblk” align=”center” css=”.vc_custom_1480073826197{margin-top: 20px !important;}”][/vc_column][/vc_row][:]

Hurtigtaster for redigering av tekst i Word

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hurtigtaster – redigere tekst

Når man skal redigere tekst i Word er det flere hurtigtaster man bør kunne. Dette er noen av de:

 

 • Ctrl + Pil høyre/venstre – Hopper ett ord til høyre/venstre
 • Ctrl + Delete – Sletter ett ord til høyre
 • Ctrl + Backspace – Sletter ett ord til venstre
 • Shift + Ctrl + Pil høyre – Merker ett ord til høyre
 • Ctrl + Museklikk – Merker en setning
 • Dobbeltklikk – Merker ett ord
 • Trippelklikk – Merker et avsnitt
 • Shift + End – Merker teksten til slutten av linja
 • Shift + Home – Merker teksten til begynnelsen av linja
 • Ctrl + Shift + End – Merker all tekst etter der man står
 • Ctrl + Shift + Home – Merker all tekst oppover fra der man står

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hotkeys for editing text in Word

When to edit text there are several shortcuts you should be able to. These are some of the:

Ctrl + right / left – Jumps one word to the right / left
Ctrl + Delete – Deletes one word to the right
Ctrl + Backspace – Deletes one word to the left
Shift + Ctrl + Right Arrow – Detect one word to the right
Ctrl + Mouse Click – Detect a sentence
Double click – Detect one word
Triple-click – Detect a paragraph
Shift + End – Detect text to end of line
Shift + Home – Brands text to the beginning of the line
Ctrl + Shift + End – Detect all text after where you stand
Ctrl + Shift + Home – Detect all text upwards from where you stand[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Hvordan lage en “Hyperkobling” i Word?

Hyperkobling i Word

En Hyperkobling kan være en måte å hoppe til for eksempel:

 • Et sted i dokumentet
 • En webside
 • Et annet dokument

Dette er en oppskrift på å lage en kobling til et sted i det samme dokumentet.

Først oppretter du et Bokmerke. En Hyperkobling kan kobles til Bokmerker.

For å opprette et Bokmerke:

 • Merk tekst, bilde (eller hva som helst) i dokumentet som du ønsker å linke til Hyperkoblingen
 • Gå til menyen Sett inn, klikk på Bokmerke (ca. midt på menyen)
 • Sett inn et navn og klikk «Legg til»

For å lage en hyperkobling mot bokmerket

 • Velg teksten som skal koble til bokmerket
 • Fra Sett inn-menyen, klikk på Hyperkobling
 • Under «Koble til» er det fire alternativer
 • Klikk «Plassering i dokumentet»
 • I det høyre vinduet vil du se bokmerket du opprettet
 • Velg den og klikk OK

Teksten blir blå, og får en understreking. Hvis du holder nede Ctrl og klikker på teksten (hyperkoblingen) vil den ta
deg til bokmerket.

Hyperlink in Word

A hyperlink can be a way to jump to, for example:

 • A place in the document
 • A web page
 • Another document

This is a recipe for making a link to a place in the same document.

First, create a Bookmark. A hyperlink can be linked to bookmarks.

To create a Bookmark:

 • Select text, image (or anything) in the document that you want to link to the Hyperlink
 • Go to the Insert menu, click Bookmark (about the middle of the menu)
 • Enter a name and click ‘Add’

To create a hyperlink to the bookmark

 • Select the text to connect to the bookmark
 • From the Insert menu, click Hyperlink
 • Under “Connect” there are four options
 • Click “Location in Document”
 • In the right window you will see the bookmark you created
 • Select it and click OK

The text turns blue and is underlined. Holding down Ctrl and clicking the text (hyperlink) will take you to the
bookmark.

– Atin Hejrani

Categories: BlogMicrosoft Word