Hvordan kan du lage en tabell i Word?

Hvordan kan du lage en tabell i Word?

For å lage eller sette inn en tabell i Word. Klikk der du vil sette tabellen, etterpå klikk i menyen SETT INN (1) og
klikk Tabell.

Velg deretter hvor mange ruter du vil ha(2)

Eller velg “Sett inn tabell” (3) og angi antall kolonner og rader under tabellstørrelse.

Categories: Blog, Microsoft Word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *