Hvordan kan du lage en tabell i Word?

Lage en tabell i Word?

For å lage eller sette inn en tabell i Word. Klikk der du vil sette tabellen (viktig at det ikke er i første avsnitt i dokumentet. Da kan det bli vanskelig å komme “over” tabellen etterpå), etterpå klikk i menyen SETT INN (1) og klikk Tabell.

Velg deretter hvor mange ruter du vil ha(2)

Eller velg “Sett inn tabell” (3) og angi antall kolonner og rader under tabellstørrelse.

Hvordan kan du lage en tabell i Word?

For å lage eller sette inn en tabell i Word. Klikk der du vil sette tabellen, etterpå klikk i menyen SETT INN (1) og klikk Tabell.

Velg deretter hvor mange ruter du vil ha(2)

Eller velg “Sett inn tabell” (3) og angi antall kolonner og rader under tabellstørrelse.

Atin Hejrani[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published.