Wednesday 3.Sep 2017

Hvordan kan du lage en tabell i Word?

0 comments

Lage en tabell i Word?

For å lage eller sette inn en tabell i Word. Klikk der du vil sette tabellen (viktig at det ikke er i første avsnitt i dokumentet. Da kan det bli vanskelig å komme “over” tabellen etterpå), etterpå klikk i menyen SETT INN (1) og klikk Tabell.

Velg deretter hvor mange ruter du vil ha(2)

Eller velg “Sett inn tabell” (3) og angi antall kolonner og rader under tabellstørrelse.


Categories: Blog, Microsoft Word
Leave a comment