Autotekster til Word lagret i Access

[:nb]

Word sine autotekster i Access

Ideen bak dette prosjektet og første oppdragsgiver var en lege med et legekontor fylt med ansatte. I sitt arbeid bruker legen og dens ansatte mange standard-setninger. Disse kan fint lagres i Word som en autotekst. Men det er to utfordringer. Autotekstene er i utgangspunktet kun på den PCen og i tillegg er det en jobb å passe på å få de med til den neste nye datamaskinen.

Access

Løsningen var å bevare alle autotekstene i en database. Legen og de ansatte kunne da få tilgang til autotekstene ved at de hadde tilgang til databasen. I tillegg sparer man alle autotekstene utenfor datamaskinene.

Brukergrensesnitt

I Access har vi laget et brukergrensesnitt for å vedlikeholde autotekstene. Autotekstene skal grupperes og kunne velges fra en meny i Word.

Word

I word måtte vi så programmere et system som oppdaterte autotekst-menyen. Vi lagde altså en egen meny i Word der de ansatte kunne velge den autoteksten de ønsket. Autotekstene var grupperte etter emne slik de var satt opp i Access.[:en]

Word autotexts in Access

The idea behind this project and the first client was a doctor with a medical office filled with employees. In his work, the doctor and its employees use many standard sentences. These can be easily stored in Word as an autotext. But there are two challenges. The autotexts are basically only on that PC and in addition, it is a job to take care of bringing them to the next new computer.

Access

The solution was to keep all the autotexts in a database. The doctor and staff could then access the autotexts by accessing the database. Additionally, you save all the autotextes outside the computers.

User interface

In Access, we have created a user interface to maintain the autotext. Autotexts must be grouped and selected from a menu in Word.

Word

In word, we had to program a system that updated the auto-text menu. So we created a separate menu in Word where the employees could choose the autotexts they wanted. The autotexts were grouped by topic as they were set up in Access.[:no]Dette er et system for å lagre autotekster i en database for så å bruke de i Word. Vil være meget nyttig for store firmaer. Programmet kan ytterligere tilpasses etter ønske.

Det virker på den måten at Word leser autotekster fra databasen. Databasen kan ligge sentralt på en mappe alle brukerne har tilgang til. Da vil alle få tilgang til de samme autotekstene. Autotekstene kan redigeres og endres fra Word eller fra Access.
[/vc_column_text][vc_video link=”http://www.youtube.com/watch?v=fgjlm4PYblk” align=”center” css=”.vc_custom_1480073826197{margin-top: 20px !important;}”][/vc_column][/vc_row][:]