Definisjon

Definisjonen på en tabell i Excel er at cellene inneholder data som knytter de sammen. Det betyr at det ikke må være noen tomme rader eller tomme kolonner. Men bortsett fra det trenger man ikke overskrifter for å ha en tabell i Excel. Man trenger heller ikke å “Sette inn en tabell” slik man kan fra Sett inn-menyen, men det er jo andre fordeler med det.

Hva er en tabell

Skriv tekst i to celler under hverandre og skriv én tekst i kolonnen til høyre for én av disse. Dette er en tabell. Du kan sortere den, filtrere den og gjøre andre kompliserte operasjoner man kan med tabeller i Excel.


Categories: Ukategorisert
Ta kontakt med oss