Hvordan lage en “Hyperkobling” i Word?

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hyperkobling i Word

En Hyperkobling kan være en måte å hoppe til for eksempel:

–         Et sted i dokumentet

–         En webside

–         Et annet dokument

Dette er en oppskrift på å lage en kobling til et sted i det samme dokumentet.

Først oppretter du et Bokmerke. En Hyperkobling kan kobles til Bokmerker.

For å opprette et Bokmerke:

–         Merk tekst, bilde (eller hva som helst) i dokumentet som du ønsker å linke til Hyperkoblingen

–         Gå til menyen Sett inn, klikk på Bokmerke (ca. midt på menyen)

–         Sett inn et navn og klikk «Legg til»

For å lage en hyperkobling mot bokmerket

–         Velg teksten som skal koble til bokmerket

–         Fra Sett inn-menyen, klikk på Hyperkobling

–         Under «Koble til» er det fire alternativer

–         Klikk «Plassering i dokumentet»

–         I det høyre vinduet vil du se bokmerket du opprettet

–         Velg den og klikk OK

Teksten blir blå, og får en understreking. Hvis du holder nede Ctrl og klikker på teksten (hyperkoblingen) vil den ta deg til bokmerket.[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=o9rPaX03vRg&feature=youtu.be” css=”.vc_custom_1480339629773{padding-top: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;}”][vc_column_text]Atin Hejrani[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Hyperlink in Word

A hyperlink can be a way to jump to, for example:

– A place in the document

– A web page

– Another document

This is a recipe for making a link to a place in the same document.

First, create a Bookmark. A hyperlink can be linked to bookmarks.

To create a Bookmark:

– Select text, image (or anything) in the document that you want to link to the Hyperlink

– Go to the Insert menu, click Bookmark (about the middle of the menu)

– Enter a name and click ‘Add’

To create a hyperlink to the bookmark

– Select the text to connect to the bookmark

– From the Insert menu, click Hyperlink

– Under “Connect” there are four options

– Click “Location in Document”

– In the right window you will see the bookmark you created

– Select it and click OK

The text turns blue and is underlined. Holding down Ctrl and clicking the text (hyperlink) will take you to the bookmark.[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=o9rPaX03vRg&feature=youtu.be” css=”.vc_custom_1480339629773{padding-top: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;}”][vc_column_text]Atin Hejrani[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]