Monday 1.Mar 2014

Hvordan lage en “Hyperkobling” i Word?

0 comments

Hyperkobling i Word

En Hyperkobling kan være en måte å hoppe til for eksempel:

–         Et sted i dokumentet

–         En webside

–         Et annet dokument

Dette er en oppskrift på å lage en kobling til et sted i det samme dokumentet.

Først oppretter du et Bokmerke. En Hyperkobling kan kobles til Bokmerker.

For å opprette et Bokmerke:

–         Merk tekst, bilde (eller hva som helst) i dokumentet som du ønsker å linke til Hyperkoblingen

–         Gå til menyen Sett inn, klikk på Bokmerke (ca. midt på menyen)

–         Sett inn et navn og klikk «Legg til»

For å lage en hyperkobling mot bokmerket

–         Velg teksten som skal koble til bokmerket

–         Fra Sett inn-menyen, klikk på Hyperkobling

–         Under «Koble til» er det fire alternativer

–         Klikk «Plassering i dokumentet»

–         I det høyre vinduet vil du se bokmerket du opprettet

–         Velg den og klikk OK

Teksten blir blå, og får en understreking. Hvis du holder nede Ctrl og klikker på teksten (hyperkoblingen) vil den ta deg til bokmerket.

Atin Hejrani


Categories: Blog, Microsoft Word