Hvordan kan du lage en enkel formel i Excel?

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Lag en enkel formel i Excel

I Excel begynner en formel med et likhetstegn (=). For å lage en enkel formel som legger sammen 2 tall, gjør du slik:

Først klikk i cellen der du vil sette inn formelen,

  1. skriv =
  2. velg cellen for det første tallet
  3. trykk +
  4. velg cellen for det andre tallet
  5. trykk Enter

Eksempel:

=B4+C4

Når du setter tall inn i cellene (B4 og C4) som du har valgt i formelen, får du resultatet i cellen du skrev formelen.

Flere eksempler:
=B4*C4 (multipliserer)
=B4/C4 (dividerer)
=B4-C4 (subtraherer)

Nå kan du lage en formel i Excel![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Create a simple formula in Excel

In Excel, a formula begins with an equals sign (=). To create a simple formula that merges 2 numbers, do the following:

First click in the cell where you want to insert the formula,

  1. write =
  2. select the cell for the first number
  3. press +
  4. select the cell for the second number
  5. press enter

Example:

= B4 + C4

When you enter numbers into the cells (B4 and C4) which you have chosen in the formula, you get the result in the cell where you wrote the formula.

Other examples:
= B4 * C4 (multiply)
= B4 / C4 (divide)
= B4-C4 (subtract)

Now you can create a formula in Excel.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]