Friday 5.Feb 2014

Hvordan kan du lage en enkel formel i Excel?

0 comments

Lag en enkel formel i Excel

I Excel begynner en formel med et likhetstegn (=). For å lage en enkel formel som legger sammen 2 tall, gjør du slik:

Først klikk i cellen der du vil sette inn formelen,

  1. skriv =
  2. velg cellen for det første tallet
  3. trykk +
  4. velg cellen for det andre tallet
  5. trykk Enter

Eksempel:

=B4+C4

Når du setter tall inn i cellene (B4 og C4) som du har valgt i formelen, får du resultatet i cellen du skrev formelen.

Flere eksempler:
=B4*C4 (multipliserer)
=B4/C4 (dividerer)
=B4-C4 (subtraherer)

Nå kan du lage en formel i Excel!


Tags:
Categories: Blog, Microsoft Excel
Leave a comment