Hvor er Office 2013/2016 sin mal-mappe?

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Mappe for maler

Når man oppgraderer fra Office 2010 til 2013 eller 2016 vil ens egne maler kunne forsvinne. Dette skjer fordi Microsoft har flyttet mappen der malene skal ligge.

Mal-mappen i 2010 ligger under:

C:\Brukere\Brukernavn\AppData\Roaming\Microsoft\Maler

Og mal-mappen i 2013 og 2016 ligger under:

C:\Brukere\Brukernavn\Dokumenter\Egendefinerte Office-maler

Hvis du vil ha malene der Office 2013 og 2016 lagrer de, bør du flytte malene til den nye mappa.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Folder for templates

When upgrading from Office 2010 to 2013 or 2016, one’s own templates may disappear. This happens because Microsoft has moved the folder where the templates should be located.

The template folder in 2010 is below:

C: \ Users \ Username \ AppData \ Roaming \ Microsoft \ Templates

And the template folder in 2013 and 2016 is below:

C: \ Users \ Username \ Documents \ Custom Office Templates

If you want the templates where Office 2013 and 2016 are stored, you should move the templates to the new folder.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *