Wednesday September 13th, 2017

Hvordan kan du lage en tabell i Word?

0 comments

Hvordan kan du lage en tabell i Word?

For å lage eller sette inn en tabell i Word. Klikk der du vil sette tabellen, etterpå klikk i menyen SETT INN (1) og klikk Tabell.

Velg deretter hvor mange ruter du vil ha(2)

To create or insert a table in Word, click where you want to insert the table, afterwards click the Insert tab of the window and then click Table, and then click Insert Table, enter the

Eller velg “Sett inn tabell” (3) og angi antall kolonner og rader under tabellstørrelse.

Atin Hejrani


Categories: Blog, Microsoft Word
Leave a comment