Noen Access/SQL prosjekter vi har gjennomført

Test-system for Veidekke

Et Access/SQL/.NET system for å kontrollere alle komponenter i en byggeprosess.

I forbindelse med et byggeprosjekt ble vi kontaktet av Veidekke for å hjelpe de å få orden på alle tester de skulle gjøre. Dokumentasjon og kommunikasjon mellom de ulike gruppene (rørlegger/elektriker) var viktige punkter.

Vi lagde en liste der de enkelt kunne filtrere komponenter.

Åpnet man detaljene til komponenten kunne man kommentere til andre (elektriker forteller rørlegger at det ikke er vann) og hake av hvilke tester man har gjort.

Massesjekk – med massesjekk kan man gjøre en endring på mange komponenter samtidig. For eksempel sette de ‘Ferdig’.

Prodil – en profil filtrerer hvilke komponenter som skal vises og hvilken sjekkliste man kan hake av.

Webapp/.NET – vi utviklet også en webapplikasjon med mulighet for å hake sjekklister og ta bilder til kommentarfeltet. På den måten kan man gå rundt i bygget og dokumentere på en tablet.

Produktdatabase for Boots Norge AS

Et Microsoft Access/SQL prosjekt der Access brukes til å lage skjemaer og Microsoft SQL brukes til tabellene.

Et listeskjema viser produkter. Disse kan filtreres og sorteres.

Ved å dobbeltklikke på et produkt får man alle detaljene om produktet.

Massesjekk/bulk-oppdatering – I listeskjemaet kan man også merke produkter og endre de samlet. Den informasjonen som er lik for flere produkter kan derfor settes med et klikk.

Eksport/import til/fra Excel: Man kan velge produkter som eksporteres til Excel. I Excel kan man endre informasjonen og importere tilbake til databasen. Dette gjør bl.a. at de som ikke har tilgang på systemet vil ha mulighet til å redigere – f.eks. leverandører.

Eksport til CSV – her kan Boots eksportere sine data til tekstfiler som deretter kan brukes i andre datasystemer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.