fbpx
Velg språk:

Et Access/SQL/.NET test-system for å kontrollere alle komponenter i en byggeprosess.

Prehistorie

I forbindelse med et byggeprosjekt ble vi kontaktet av Veidekke for å hjelpe de å få orden på alle tester de skulle gjøre. Den oversikten de hadde var i tabellform (Excel-lignende) og i tillegg med 1 rad for hver inngang/utgang for en komponent. Dette gjorde oversikten vanskeligere og arbeidet med å dokumentere ferdigstillelse mer uryddig.

Database

Vi fikk i oppgave å forvandle komponent-inngangs-tabellen til en relasjons-database der 1 komponent var 1 enhet, men hadde flere innganger/utganger. Fra flere Excel-filer jobbet vi med å sette opp en database som kunne levere en strukturell oversikt over dataene.

Microsoft Access

Vi begynte hele prosessen med 100% Microsoft Access. Dette fordi Access er et enkelt verktøy der man raskt kan sette opp komplekse systemer.

Microsoft SQL og Webapp

Når det meste var på plass kunne vi overføre alle data til en Microsoft SQL-server som sikret dataene bedre og gjorde det mulig å knytte en web-applikasjon til den samme databasen.

Liste over komponenter

Det første skjemaet i Access var et skjema for å liste alle komponentene. I tillegg fikk man en enkel, men kraftfull filtrering.

Detaljer om en komponent

Den mest fantastiske funksjonaliteten ligger i detalj-arket til komponenten. Her kan man

  • Hake av i en sjekkliste de punktene man har testet
  • Sette komponenten Ferdig (alt er testet ferdig)
  • Sette Feil
  • Lage kommentarer som kan tilordnes en gruppe (f.eks. rørleggerne)

Webapplikasjon

Vi utviklet også en webapplikasjon der brukere kan logge seg inn, filtrere komponenter i en liste og deretter hake i sjekklista – som i Microsoft Access-applikasjonen.

Bilder i felt

I web-applikasjonen kan man også lage kommentarer der man tar bilder. På denne måten kan man lettere forklare en feil. Bildene lagres på serveren slik at alle kan se de.

Profil

I vårt system for Veidekke betyr profil en rolle med forskjellige typer komponenter og sjekklister. Rørleggeren får filtrert kun de komponentene den skal jobbe med. Sjekklista til elektrikeren har ‘Er strøm’ som et punkt.

Brukere

Brukerne blir tildelt en av rollene som avgjør hvilke komponenter og sjekklister de skal få.

Profil innstillinger

Til en rolle (elektriker, automatiker) hører det ulike sjekklister og komponenttyper.

Massesjekk

Noen ganger ønsker man å gjøre en forandring på mange komponenter med ett klikk. Massesjekk er måten der man kan sette mange komponenter for eksempel ‘Ferdig’.

[contact-form-7 404 "Not Found"]