Migrering av MS Access

ADP

I 2003 kom Microsoft ut med en versjon av Microsoft Access kalt ADP. Denne versjonen er litt annerledes en de før og etter. Det viktigste er at det er en sterkere tilknytning til en MS SQL-server.

Hvis man sletter en tabell i MS Access ADP vil tabellen slettes på SQL-serveren og hvis man sletter en spørring vil den slettes på SQL-serveren.

Microsoft valgte å ikke støtte denne versjonen i MS Access nyere enn 2013. De som bruker Office 365 vil derfor ikke kunne bruke denne versjonen.

https://docs.microsoft.com/en-us/office/client-developer/access/desktop-database-reference/changes-in-access

For at alle skal kunne benytte denne versjonen må man enten unngå oppgraderinger av MS Access eller migrere hele systemet til en moderne versjon.

Vi er Microsoft Access eksperter og kan leies inn som konsulenter eller kan gi tilbud på en fullstendig migrering. Vi vil da ta utgangspunkt i systemet slik det fungerer i dag og lage en ny versjon der den samme funksjonaliteten skal fungere.

 
Blog