IT konsulent

IT konsulent

Her hos Innova Kurs og Konsulenttjenester finner du de beste IT konsulentene. Vår oppgave er å være deres IT ekspert slik at dere ikke behøver å bekymre dere for datasystemene deres.

Mange kunder ønsker at vi som it eksperter tar ansvaret for deres servere. Dette kan gjelde database-servere eller webservere. Som IT konsulent kan vi hjelpe dere ved å logge oss inn på deres server og jobbe direkte med å rette deres systemer der dere er. Dette gjør at dere raskt kan få hjelp av en IT ekspert.

Våre IT konsulenter programmerer, designer, drifter og løser IT problemer hele tiden. IT konsulentene våres har ulike IT ekspert områder og vi vil fordele oppgavene dit de hører hjemme.

Til en oppgave med å lage et websystem trenger vi:

Designer som bestemmer hvordan siden skal se ut. Designeren lager også en illustrasjon som gir kundene trygghet på at de får det de vil. En beskrivelse av produktet kan misforstås selv av IT eksperter og det er fint at alle er enige om design og funksjon før programmeringen begynner.

Designet utvikles så av en IT konsulent ,som er webutvikler, som sørger for at designet er pent på en webside.

Til slutt vil en IT ekspert innen programmering sørge for at riktige data lagres og hentes.