7 tips for å være rask i Excel

[:nb][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Her er noen tips for å bli raskere i Excel

Ctrl + Home: Flytter til cellen A1 øverst til venstre i regnearket

Ctrl + End: Flytter til nederste høyre celle av brukt område

Shift + Page Up: Flytter en side opp

Shift + Page Down: Flytter en side ned

Alt + Page Up: Flytter en side til venstre

Alt + Page Down: Flytter en side til høyre

Ctrl+F6: Skifter mellom de ulike arbeidsbøkene[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Here are some tips for being faster in Excel

Ctrl + Home: Moves to the cell A1 in the upper left corner of the spreadsheet

Ctrl + End: Moves to the bottom right cell of the used area

Shift + Page Up: Moves a page up

Shift + Page Down: Moves a page down

Alt + Page Up: Moves a page to the left

Alt + Page Down: Moves a page to the right

Ctrl + F6: Switches between the different workbooks[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]