Monday 1.Mar 2014

7 tips for å være rask i Excel

0 comments

Her er noen tips for å bli raskere i Excel

Ctrl + Home: Flytter til cellen A1 øverst til venstre i regnearket

Ctrl + End: Flytter til nederste høyre celle av brukt område

Shift + Page Up: Flytter en side opp

Shift + Page Down: Flytter en side ned

Alt + Page Up: Flytter en side til venstre

Alt + Page Down: Flytter en side til høyre

Ctrl+F6: Skifter mellom de ulike arbeidsbøkene


Categories: Blog, Microsoft Excel
Leave a comment