Excel løsning, kurs og konsulenttjenester

Vi hjelper kunder med oppsett av vanskelige Excel-regneark.

Mange kunder er i dag gode i Excel, men vi kan likevel hjelpe. Vi spesialsyr funksjoner ved å programmere de inn i ditt eksisterende regneark.

Pivot-tabeller er et meget kraftig verktøy i Excel. Vi hjelper dere å komme igang. Hvis dere ikke har sett en Pivot-tabell i aksjon så vil dere bli overrasket over hvor oversiktlig dataene deres kan bli.

Databaser som ligger til grunn for deres firma-systemer kan kobles til Excel slik at dere kan bruke mulighetene det gir dere til sortering, filtrering og Pivot-tabeller.

Nylige prosjekter:

  1. For Difi har vi laget et avansert spørreskjema i Excel – https://www.anskaffelser.no/verktoy/risikostyringsverktoy-etiske-krav
  2. McDonald’s fikk et CSV-eksport-verktøy for å sende salg til en database
  3. Edvardsen Økonomiservice har fått 2 verktøy. Ett for timeregistrering med hensyn til ferier, overtid, avspassering etc. og ett for å hente regnskapsdata fra Visma sin SQL-server.
  4. For St1 har vi laget et Excel til Google-Earth-prosjekt. Egentlig konverterte vi Excel-dataene til en Access-base for så å lage en KML-fil fra dette som kan brukes av Google Earth Pro til å vise stasjoner.

Vi tilbyr også online nettkurs i Excel og kan gjøre bedriftsinterne kurs der vi kommer på besøk til dere. Det er mulig å kombinere disse to med en pakke der dere betaler for tilgang til online-kurset samtidig som dere får personlig kurs i deres lokaler.

Det er viktig å vite at Excel programmer kan brukes som et brukergrensesnitt for å hente data fra mange forskjellige kilder. Jeg nevner ofte SQL, men det er fullt mulig å hente data fra websider eller andre databaser. I Excel kan man da skrive inn eksempelvis prosjekt og måned og få tall fra et sted filtrert på dette.

Skriv til oss eller ring oss på 46066660 og vi kan raskt svare deg på om det du er ute etter er noe vi kan lage.