Et system for å lagre autotekster i en database for så å bruke de i Word. Vil være meget nyttig for store firmaer.