Har dere et godt system for autotekstene deres?
Eller bruker dere ikke autotekster?

Autotekster og autofyll er funksjoner i Microsoft Word der man kan legge inn tekster eller ord som man raskt kan få tilgang til. Dette kan være paragraftekster, standardsvar e.l. Det er flere problemer med dette systemet – blant annet:

  • Det gjelder i utgangspunktet for bare den brukeren som har satt det inn
  • Ved overgang til ny PC kan det være kronglete å få de med
  • Man mister oversikten over hva som er hva hvis man har mange autotekster

Vi ønsker å løse dette på en genial måte! vi kaller det Word-Access-autotekster !

Vi lager et system for dere hvor dere kan lagre alle autotekstene deres.

I Word lager vi en meny til dere basert på de lagrede autotekstene. Alle brukere vil så enkelt kunne hente autotekster fra menyen.

Slutt på:
  • å huske hva en autotekst het.
  • opplæring av nyansatte i hva autotekstene heter.
  • at det er vanskelig å legge til nye autotekster til alle
  • å miste autotekster.

Dere vil få et meget brukervennlig autotekst-system!

Er dere spredt utover landet eller verden vil vi kunne legge autotekstene i skyen slik at alle kan få tilgang på de!

Interessert? Du finner enda mer informasjon om hvordan dette kan se ut her.

Eller ta kontakt på telefon +47 46 06 66 60

Vennlig hilsen

Hans Kristian Eide
Daglig leder og utvikler

Close Bitnami banner
Bitnami