fbpx
Velg språk:

SQL-Server og Microsoft Access

Microsoft Access er den foretrukne databaseløsningen for mange bedrifter. Microsoft Access jobber godt sammen med Word, Excel og Outlook og man kan gjøre mye spennende i denne sammenhengen.

Vi har utviklet MS Access datasystemer siden 1992 og har laget eksempelvis mottakssystem for logistikkfirma, utlånsdatabase for skole, material-system for HW-utviklere, ordresystemer, kalkylesystemer og mye mer. Våre systemer er godt «i drift» der ute og er blitt en viktig del av brikkene i firmaet. Noen systemer ligger på en MS SQL server og noen bruker kun MS Access. Det vil være avhengig av bruken. Men med en MS SQL server og MS Access kan du skalere opp systemer til så mange brukere du vil.

Sammen med kunden setter vi opp krav til hvordan systemet skal virke. Hvilken informasjon er det viktig for kunden å få ut av dette systemet?

Mange bruker i dag Excel til det Access burde vært brukt til. Excel er et flott verktøy til sitt bruk, men blir det for omfattende blir det umulig å inkludere hele firmaet. Da blir gjerne en nøkkelperson sittende på all kunnskapen og fravær av den personen blir plutselig mer kritisk enn det burde. Ved å gjøre systemet brukervennlig og enkelt i Access vil alle kunne få et godt forhold til det.

Har dere et tregt system allerede? Det finnes flere måter å løse dette på, men overgang til MS SQL server er ett av dem. Her er vi behjelpelige og kan få deres eksisterende system over på en server/klient-versjon. Dette er ikke dyrt!

Trenger dere hjelp til driften av deres SQL-server? Backup, tuning?

Excel | Word | Access | Outlook | PowerPoint | SQL-server