Author: Hans Kristian Eide


Monday 1.Mar 2014

Hvordan lage en “Hyperkobling” i Word?

0 comments
Hyperkobling i Word En Hyperkobling kan være en måte å hoppe til for eksempel: -         Et sted i dokumentet -         En webside -         Et annet dokument Dette er en oppskrift på å lage en kobling til et sted i det samme dokumentet. Først oppretter du et Bokmerke. En Hyperkobling kan kobles til Bokmerker. For å [...] Read more
Friday 5.Feb 2014

Hvordan kan du lage en enkel formel i Excel?

0 comments
Lag en enkel formel i Excel I Excel begynner en formel med et likhetstegn (=). For å lage en enkel formel som legger sammen 2 tall, gjør du slik: Først klikk i cellen der du vil sette inn formelen, skriv = velg cellen for det første tallet trykk + velg cellen for det andre tallet [...] Read more
Wednesday 3.Feb 2014

Hvor er Office 2013/2016 sin mal-mappe?

0 comments
Mappe for maler Når man oppgraderer fra Office 2010 til 2013 eller 2016 vil ens egne maler kunne forsvinne. Dette skjer fordi Microsoft har flyttet mappen der malene skal ligge. Mal-mappen i 2010 ligger under: C:\Brukere\Brukernavn\AppData\Roaming\Microsoft\Maler Og mal-mappen i 2013 og 2016 ligger under: C:\Brukere\Brukernavn\Dokumenter\Egendefinerte Office-maler Hvis du vil ha malene der Office 2013 og [...] Read more
Ta kontakt med oss